Nederlands: 

  Uw gegevens

  Achternaam

  Voorletters

  Geboortedatum

  Geslacht
  manvrouw

  E-mailadres

  Het LSP is een beveiligd netwerk waar zorgverleners, zoals huisartsenposten, toegang hebben tot uw medische gegevens in noodsituaties. Het delen van uw gegevens via het LSP kan ervoor zorgen dat u beter en efficiënter geholpen kunt worden, vooral buiten kantooruren.
  Toestemming voor het delen van gegevens met het LSP:
  JaNee

  Het ANH project maakt gebruik van geanonimiseerde medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat er wordt gekeken naar algemene gegevens binnen de praktijk zoals bijvoorbeeld het aantal consulten in de praktijk of het aantal mensen dat een bepaald medicament krijgt voorgeschreven. Er zullen geen gegevens worden gedeeld die herleidbaar zijn naar u als individu.
  Toestemming voor het delen van gegevens met het ANH project:
  JaNee

  English: 

   Uw gegevens

   Last name

   Initials

   Date of birth

   Gender
   malefemale

   E-mail adress

   The LSP is a secure network where healthcare providers, such as out-of-hours general practitioner services, have access to your medical information in emergency situations. Sharing your data via the LSP can help ensure you receive better and more efficient care, especially outside regular office hours.
   Permission for inclusion in the LSP (Landelijk Schakelpunt)?
   YesNo

   The ANH project uses anonymized medical data for scientific research. This means that general practice data, such as the number of consultations or the number of individuals prescribed a certain medication, is analyzed without any personally identifiable information being shared
   Permission for sharing data with the ANH project:
   YesNo

   © Huisartsenpraktijk Rivierstaete 2015 Onze website maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding