Spreekuren en visites

Een afspraak duurt 10 minuten. Als uw situatie meer aandacht behoeft of wanneer u meerdere problemen wilt bespreken moet een dubbele afspraak gemaakt worden. Wilt u uw afspraak afzeggen bel dan tenminste 24 uur van tevoren af

Er worden dagelijks spreekuren gehouden. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur op werkdagen tussen 8:00 en 11:00u of in de middag tussen 13:00 en 15:00u.

De assistente zal vragen waarom u de afspraak maakt. Dit om een goede inschatting te kunnen maken van aard en urgentie van uw klachten.

Spreekuren overdag

8.00 – 8.30u Het inloopspreekuur is in 2020 komen te vervallen. Wij hopen dat hiervan op termijn weer gebruik kan worden gemaakt. 
9.00 – 10.30u Afspraakspreekuur
Dit spreekuur is bedoeld voor consulten van maximaal 10 minuten.
10.30 – 13.00u Terugbelspreekuur
Tot 10:00u kan er bij de assistente een telefonisch consult met de huisarts worden aangevraagd. Wij streven er naar dat u dezelfde dag voor 13.00u door de huisarts wordt teruggebeld.
13.00 – 15.00u Afspraakspreekuur
Dit spreekuur is bedoeld voor consulten van 10 tot maximaal 20 minuten.

De assistente heeft pauze tussen 12.00 en 13.00. In deze periode is alleen de voorhal toegankelijk.

Avondspreekuur

Voor mensen die overdag niet kunnen is er op dinsdag en donderdag een avondspreekuur.

17.00 – 20.00u Afsprakenspreekuur
Dit spreekuur is bedoeld voor consulten van 10 tot maximaal 20 minuten.
Op de dinsdagavond wordt het avondspreekuur gehouden door dokter Kranenburg, op de donderdagavond door dokter Hoonhout.

De avondspreekuren zijn uitsluitend op afspraak, bij spoedgevallen dient u ook op deze avonden contact op te nemen met de huisartsenpost.  Tijdens de avondspreekuren is de praktijk niet telefonisch bereikbaar. In de vakantieperiode werken we met een kleinere bezetting, er is daarom niet altijd een avondspreekuur.

Visites

Wanneer u, om een medische- of sociale reden de praktijk niet kan bezoeken komt de huisarts bij u thuis. Voor het aanvragen van visites belt u bij voorkeur vóór 10:30u.

© Huisartsenpraktijk Rivierstaete 2015 Onze website maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding