Klacht of suggestie?

Huisartsenpraktijk Rivierstaete hecht veel belang aan professionaliteit en wij vinden het belangrijk dat u op ons kunt vertrouwen.

 

Wij staan zeer open voor het leren van uw ervaringen en horen dan ook graag uw suggesties om de praktijkvoering te verbeteren.

 

Ook als er iets misloopt in de bejegening of behandeling willen wij dat graag zo snel mogelijk weten zodat wij dit met u kunnen bespreken. Bij klachten of problemen stellen wij het daarom op prijs als u contact met ons opneemt. Dit kunt u doen door de klacht direct met ons te bespreken of door het invullen van het klachtenformulier.

 

Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling.

De huisarts zal contact met u opnemen om de klacht verder met u te bespreken. Na analyse van de klacht en bespreking in het team geven wij een reactie. Waaruit deze zal bestaan is afhankelijk van de aard van uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht binnen een maand na ontvangst af te ronden.

 

Stuur ons uw klacht

Stuur ons uw suggestie

 

 

 

Als de klacht hiermee niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg)

Als u de klacht niet met onze praktijkmedewerkers wil bespreken kunt u uw klacht direct bij de klachtencommissie indienen.

Home

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

088-0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Als u er ook na bemiddeling vanuit de klachtencommissie niet met ons uitkomt. is het mogelijk om uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie en een geschillenprocedure (juridische procedure) op te starten.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de SKGE https://www.skge.nl/klachtenprocedure

© Huisartsenpraktijk Rivierstaete 2015 Onze website maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding