driemensen

De assistente heeft pauze tussen 12.00 en 13.00. In deze periode is alleen de voorhal toegankelijk.

De praktijk is voor het maken van afspraken telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 11.00 en tussen 13:00 en 15:00.

 

De assistente zal vragen waarom u de afspraak maakt. Dit om een goede inschatting te kunnen maken van aard en urgentie van uw klachten. De assistentes zijn net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw informatie.

 

Een afspraak duurt 10 minuten. Als uw situatie meer aandacht behoeft of wanneer u meerdere problemen wilt bespreken moet een dubbele afspraak gemaakt worden.

 

Wanneer u, om een medische of zwaarwegende sociale reden, de praktijk niet kan bezoeken, kan er een visite bij u thuis worden afgelegd. Indien mogelijk voor het aanvragen van visites bellen vóór 10:30.

 

Tot 10:00 uur kan een telefonisch consult met de huisarts worden
aangevraagd. Er wordt naar gestreefd U dezelfde dag voor 13:00 uur door de huisarts te laten terugbellen.

 

Een dokter buiten kantooruren: Huisartsenpost Amsterdam
0 8800 30 600; houd uw verzekeringspapieren bij de hand, daar wordt altijd naar gevraagd.

 

Afspraak afzeggen:
Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af! Zie verder link

© Huisartsenpraktijk Rivierstaete 2015 Onze website maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding