Afspraak afzeggen

Niet verschijnen zonder af te bellen heeft consequenties.
Het komt helaas zeer regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!
Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij uiteraard alle begrip voor.
Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de huisarts?
Het kan altijd gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan. Belt u in dat geval ten minste 24uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. De assistente kan direct een andere afspraak voor u maken en een andere patiënt kan in uw plaats ingepland worden.
Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van €25,- of €50,- afhankelijk van het soort afspraak. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.
Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de Verpleegkundige/Doktersassistent?
Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Deze afspraken moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.
Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van €50,- of meer afhankelijk van het soort afspraak. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

© Huisartsenpraktijk Rivierstaete 2015 Onze website maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding